: som dagene går.. <-- -->

  Foto

Steingjerde

     : 22-08-2004 @ 18:20:25
Litt rart å komme tilbake til gamle steder etter noen år. Her var det engang et uoverstigelig gjerde, stein på stein som [nesten] stengte deg ute fra en av de beste fiskeplassene i elva.. Nå var den med ett blitt gammel, mosegrodd og vennlig, ute av stand til å stenge for noen. Noen år til så vil den være vekk, overgrodd av mose og busker.. men vil den bli det før JEG kommer til samme stadiet? Når jeg tenker på hvor mye arbeid og slit som ligger bak slike gjerder blir jeg fylt av beundring. Steinene er brutt opp fra jordene rundt slik at disse kunne bearbeides videre for skaffe ekstra beitemark, nå er jordene for 'uproduktive', 'tungdrevne' og 'feilplasserte', og naturen har begynt å ta alt tilbake. Godt jeg tok et bilde før det var for seint, ikke sant?
      
Hvor : Hovlandsdal, Sunnfjord, 17-07-2003
Hvordan:  Digitalt, etterbehandlet i Paint Shop Pro

  © 2004 - 2018 :www.hovlandsdal.com | Powered by MoB 
| Valid XHTML 1.0 Strict!